Thời gian làm việc


Sáng : 07:00 – 12:00


Chiều : 13:00 – 18:00


Chủ nhật


Sáng : 07:00 – 12:00

DNA VIỆT NAM – BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DNA

  • Địa chỉ: 1015 Trần Hưng Đạo – Phường 5 – Quận 5 – TP.HCM
  • Hotline: 19002840 – +(84)906 957 995 – (+84) 903 761 876
  • Email: info@benhvienquoctedna.vn

Buy now